Nieuws

List of Natural Mineral Waters recognized by Member States

September 2016 - Published by the EU-Commission in accordance with Directive 2009/54/EC. Go to list.Verbruiksbelasting nog verder verhoogd

December 2015 -In aanvulling op de eerdere berichtgeving inzake de gelijktrekking van de verbruiksbelasting op waters en sappen naar het tarief van de frisdranken heeft ná deze gelijktrekking (naar het tarief van 7,91 per 100 liter), totaal onverwacht nog een verhoging gevolgd. Een extra verhoging dus. Met als reden de begroting van de overheid sluitend te krijgen. Met ingang van 1 januari 2016 wordt de verbruiksbelasting dus nu 8,83 euro per 100 liter in plaats van 7,91 euro.

 

Gezondheidsorganisaties sturen kabinet brief

Oktober 2015 - Tien gezondheidsorganisaties hebben op 22 oktober 2015 het kabinet een brief gestuurd met de oproep om de belasting op bronwater niet te verhogen, want dat stimuleert mensen niet om een gezonde keuze te maken.
U kunt de brief hier inzien

Verbruiksbelasting op waters per 1 januari 2016 omhoog

September 2015 - Waters, frisdranken en vruchtensappen, gaan in prijs omhoog. De verbruiksbelasting wordt door het kabinet verhoogd. Het onderscheid in de tarieven tussen limonades en sappen, waters en mengsels komt te vervallen en wordt gelijk getrokken. Het lagere tarief komt hiermee te vervallen.

De accijnsverhoging moet € 30 miljoen gaan opleveren. De verhoging van de verbruiksbelasting (en ook het laagste tarief van de bieraccijns wordt verhoogd) is nodig om de begroting rond te krijgen. De achtergrondinformatie is in de Miljoenennota 2016 te vinden.

Overheid moet toezegging nakomen: Schaf de verbruiksbelasting af

Juni 2014 - De voorjaarsnota 2014 van het ministerie van Financiën laat zien dat de economie aantrekt. Mede daardoor zijn de overheidsfinanciën beter op orde dan vorig jaar bij de miljoenennota werd verwacht. Voor de AWCN is dit aanleiding de overheid op te roepen de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken per 1 januari 2015 op te heffen. Dit is in lijn met haar eerdere aankondiging om de belasting af te schaffen vanwege het kleine, hinderlijke karakter en de moeilijke handhaafbaarheid. Ook past afschaffing naadloos in het beleid van staatssecretaris Wiebes tot fiscale vereenvoudiging.

Eerlijk speelveld en behoud werkgelegenheid
In 2012 gaf de overheid al aan de verbruiksbelasting te willen afschaffen omdat handhaving gecompliceerd is en onevenredig veel toezicht vereist. Bij import van dranken heeft de overheid nauwelijks instrumenten om te controleren of de belasting wordt afgedragen. Dit benadeelt Nederlandse producenten en zadelt de overheid op met hoge kosten vanwege het vele toezicht dat is vereist. Het is tijd dat de overheid haar toezegging uit 2012 nakomt en de belasting daadwerkelijk afschaft. Dit  zorgt voor een eerlijk speelveld op zowel nationaal als Europees niveau.

 

 

LedenNet