Nieuws

26 oktober 2021

Networking meeting watercooler industry:  Aquatech Amsterdam

Where: Aquatech Amsterdam, RAI

When: Wednesday 3 November 2021, from 15.00 hours (CET)

After its annual meeting, the Chair of the Dutch Watercooler Association AWCN, Peter Hogervorst, would like to invite you to join us for a network gathering at the exhibitors stand of one of the AWCN members at the Aquatech Fair in Amsterdam. If you are working in the watercooler industry or are otherwise interested to meet people from our industry, we would be pleased to welcome you at this informal networking meeting.
You can apply at info@waterisgezond.nl after which we will send you the further details.
We look forward to seeing you in Amsterdam next week!

Protocol buitenwerking stellen en weer in gebruik nemen van een watercooler

1 april 2020 - Richtlijnen 
Het originele Engelse document is afkomstig van de Britse collega associatie van de AWCN, de WHA, klik hier
De AWCN heeft hiervan een beknopte vertaling gemaakt en neemt de adviezen van de WHA over, klik hier
Zowel de AWCN als de WHA zijn aangesloten leden bij de Europese overkoepelende organisatie Watercoolers Europe.
 
 

'Tot nu toe is het coronavirus niet aangetroffen in het Nederlandse drinkwater.'

26 maart 2020 - Dit meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 25 maart 2020, op Twitter

 

'Vooralsnog nog geen grote risico's microplastics voor mensen en omgeving' 

Januari 2019 - Dat is de conclusie van een groep experts onder leiding van professor Bart Koelmans van Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer van Wageningen Universiteit, in een Evidence Review Rapport gepubliceerd bij SAPEA. Voor het rapport klik hier: https://www.sapea.info/topics/microplastics/

 

Verbruiksbelasting op mineraalwater wordt niet geschrapt en blijft in 2019

December 2018 - De verbruiksbelasting is per 1 januari 2019 € 8,83 per hl. 
De Belastingdienst meldt het volgende over mineraalwater:
'Verbruiksbelasting moet u betalen over de volgende soorten water':
  • natuurlijk en kunstmatig mineraalwater
  • spuitwater
  • water in kleinhandelsverpakking met als doel om door een mens gedronken te worden

 

Drinkwaterbedrijven keren zich tegen btw-verhoging op drinkwater

Oktober 2018 - ​​ In een advertentie in enkele landelijke dagbladen keren drinkwaterbedrijven zich tegen de btw-verhoging op drinkwater. De btw-verhoging van 6% naar 9% zorgt ervoor dat de prijs van drinkwater per 1 januari 2019 voor bijna een derde uit belastingen bestaat.

List of Natural Mineral Waters recognized by Member States

September 2016 - Published by the EU-Commission in accordance with Directive 2009/54/EC. Go to listVerbruiksbelasting nog verder verhoogd

December 2015 -In aanvulling op de eerdere berichtgeving inzake de gelijktrekking van de verbruiksbelasting op waters en sappen naar het tarief van de frisdranken heeft ná deze gelijktrekking (naar het tarief van 7,91 per 100 liter), totaal onverwacht nog een verhoging gevolgd. Een extra verhoging dus. Met als reden de begroting van de overheid sluitend te krijgen. Met ingang van 1 januari 2016 wordt de verbruiksbelasting dus nu 8,83 euro per 100 liter in plaats van 7,91 euro.

 

Gezondheidsorganisaties sturen kabinet brief

Oktober 2015 - Tien gezondheidsorganisaties hebben op 22 oktober 2015 het kabinet een brief gestuurd met de oproep om de belasting op bronwater niet te verhogen, want dat stimuleert mensen niet om een gezonde keuze te maken.
U kunt de brief hier inzien

Verbruiksbelasting op waters per 1 januari 2016 omhoog

September 2015 - Waters, frisdranken en vruchtensappen, gaan in prijs omhoog. De verbruiksbelasting wordt door het kabinet verhoogd. Het onderscheid in de tarieven tussen limonades en sappen, waters en mengsels komt te vervallen en wordt gelijk getrokken. Het lagere tarief komt hiermee te vervallen.

De accijnsverhoging moet € 30 miljoen gaan opleveren. De verhoging van de verbruiksbelasting (en ook het laagste tarief van de bieraccijns wordt verhoogd) is nodig om de begroting rond te krijgen. De achtergrondinformatie is in de Miljoenennota 2016 te vinden.

Overheid moet toezegging nakomen: Schaf de verbruiksbelasting af

Juni 2014 - De voorjaarsnota 2014 van het ministerie van Financiën laat zien dat de economie aantrekt. Mede daardoor zijn de overheidsfinanciën beter op orde dan vorig jaar bij de miljoenennota werd verwacht. Voor de AWCN is dit aanleiding de overheid op te roepen de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken per 1 januari 2015 op te heffen. Dit is in lijn met haar eerdere aankondiging om de belasting af te schaffen vanwege het kleine, hinderlijke karakter en de moeilijke handhaafbaarheid. Ook past afschaffing naadloos in het beleid van staatssecretaris Wiebes tot fiscale vereenvoudiging.

Eerlijk speelveld en behoud werkgelegenheid
In 2012 gaf de overheid al aan de verbruiksbelasting te willen afschaffen omdat handhaving gecompliceerd is en onevenredig veel toezicht vereist. Bij import van dranken heeft de overheid nauwelijks instrumenten om te controleren of de belasting wordt afgedragen. Dit benadeelt Nederlandse producenten en zadelt de overheid op met hoge kosten vanwege het vele toezicht dat is vereist. Het is tijd dat de overheid haar toezegging uit 2012 nakomt en de belasting daadwerkelijk afschaft. Dit  zorgt voor een eerlijk speelveld op zowel nationaal als Europees niveau.

 

 

LedenNet