Soorten water

Water is niet alleen maar water. Er is verschil. Zo is er water dat geschikt is om in natuurlijke staat te worden gedronken. En er is water dat eerst moet worden bewerkt voor consumptie. De Warenwet maakt in het eerste geval onderscheid tussen natuurlijk mineraalwater en bronwater. In het tweede geval praat de Warenwet over tafelwater, leidingwater, sodawater en zogenoemd RO-water: gezuiverd water. Onze buren in Duitsland hebben een categorie water extra: Heilwasser.

Bronwater


Bronwater komt uit een erkende onderaardse bron met een of meer natuurlijke of kunstmatige ontspringingspunten. Bronwater is natuurlijk samengesteld en heeft een natuurlijke zuiverheid. Het bevat geen (toegevoegd) koolzuur en wordt in tegenstelling tot natuurlijk mineraalwater niet aan de bron gebotteld.

Heilwasser


In Duitsland staat Heilwasser geregistreerd als geneesmiddel. Om deze reden valt het onder de Geneesmiddelenwet. Voordat water Heilwasser genoemd mag worden, moet zijn aangetoond dat het water bepaalde lichamelijke klachten bestrijdt of helpt voorkomen.

Leidingwater


Dit water komt uit onze bodem, meren of rivieren en wordt ook wel grondwater of oppervlaktewater genoemd. Leidingwater kan, als dat nodig is, een chemische en bacteriologische behandeling ondergaan om het geschikt te maken voor menselijke consumptie.

Natuurlijk mineraalwater


Dit water komt uit een erkende onderaardse bron en wordt geëxploiteerd door een of meer natuurlijke of kunstmatige ontspringingspunten. Natuurlijk mineraalwater heeft een natuurlijke zuiverheid en een natuurlijke samenstelling. Dit water heeft een groot gehalte mineralen, sporenelementen of andere bestanddelen. Natuurlijk mineraalwater bevat geen (toegevoegd) koolzuur en wordt aan de bron gebotteld.

RO-water

RO-water is tafelwater dat is gezuiverd van micro-organismen, zware metalen en zouten door middel van omgekeerde osmose. Reverse osmosis (RO) ofwel omgekeerde osmose is een behandeling waarbij water onder hoge druk door een reeks speciale filters wordt gevoerd.

Tafelwater


Tafelwater is al dan niet behandeld water waaraan eventueel koolzuur en/of mineralen zijn toegevoegd. Het uitgangswater is leidingwater of water afkomstig van een eigen watervoorziening.

Sodawater


Sodawater is tafelwater waaraan natriumbicarbonaat is toegevoegd.


 

LedenNet