Code of practice

De AWCN heeft een Code of Practice waaraan alle leden zijn gehouden. Deze Code of Practice is opgesteld om een hygiënische bedrijfsvoering, de kwaliteit van het geleverde product en een ethische gang van zaken in de watercoolerindustrie te bevorderen. In deze Code staan onder andere de volgende regels beschreven die de leden van de AWCN moeten respecteren:

  • Uitvoering jaarlijkse audits en volen van de richtlijnen voor hygiene en voedselveiligheid
  • Redelijke handelspraktijken
  • Zorg dragen voor ethische en waarheidsgetrouwe reclame en promotie
  • Naleving etiketteringsregels
  • Naleving financiele verplichtingen
  • Correct gebruik van het AWCN logo

Voor meer informatie over deze Code, kunt u contact opnemen met het AWCN Secretariaat.

LedenNet