Belastingen

 

December 2015 - verbruiksbelasting nog verder verhoogd

In aanvulling op de eerdere berichtgeving inzake de gelijktrekking van de verbruiksbelasting op waters en sappen naar het tarief van de frisdranken heeft ná deze gelijktrekking (naar het tarief van 7,91 per 100 liter), totaal onverwacht nog een verhoging gevolgd.
Een extra verhoging dus. Met als reden de begroting van de overheid sluitend te krijgen.
 
Met ingang van 1 januari 2016 wordt de verbruiksbelasting nu 8,83 euro per 100 liter in plaats van 7,91 euro.
 

 

Situatie voorheen / overzicht overige belastingen 

Ter vereenvoudiging van het belastingstelsel zijn in het Belastingplan 2012 een aantal fiscale maatregelen opgenomen. De belangrijkste punten voor onze industrie zijn de volgende:

  • Afschaffing van de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken per 1 januari 2013
  • Afschaffing van de leidingwaterbelasting per 1 januari 2013
  • Afschaffing van de verpakkingenbelasting per 1 januari 2013
  • De grondwaterbelasting is per 1 januari 2012 afgeschaft
  • De afvalstoffenbelasting is per 1 januari 2012 afgeschaft

Voordelen in de praktijk

Als U een eigen bron heeft, betaalt U grondwaterbelasting (19,63 cent/m3). Maar ook als U geen bron hebt, is er voor U voordeel. De waterleidingbedrijven berekenen die belasting immers aan U door. En voorts wordt de leidingwaterbelasting per 1 januari 2013 afgeschaft; dat is nog eens een besparing van 15,8 cent/m3 (ik ga ervan uit dat de leidingwaterbedrijven die aan U doorberekenen). En voor de volledigheid tot slot nog de tarieven van de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken die dus per 1 januari 2013 wordt afgeschaft: 4,13 cent/liter voor waters en sappen, 5,5 cent/ liter voor frisdranken en nectaren en 16,5 cent/liter voor siropen (onverdund).

Afschaffing van de verpakkingsbelasting

Of deze afschaffing doorgaat, hangt af van de onderhandelingen over een nieuw raamakkoord verpakkingen. In april 2012 is het voorstel voor een tweede Raamakkoord verpakkingen verschenen. Klapstuk is de afschaffing van de statiegeldverplichting per 2014.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het statiegeld blijft als een akkoord tussen staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) en de verpakkingsindustrie niet leidt tot een toename van de inzameling en recycling van kunststof. In een motie vroegen het CDA, D66 en VVD om een ijkmoment in 2014 om te controleren of de industrie de beloftes nakomt.
Atsma stelde het met de motie eens te zijn. De staatssecretaris liet eerder weten dat het statiegeld op grote plastic flessen in 2015 kan worden afgeschaft, als er in 2014 al inzamelingsbakken worden geplaatst. De bedrijven willen van het statiegeld af, omdat de relatief kleine stroom petflessen nu los van het overige kunststof verpakkingsmateriaal wordt ingezameld. Dat is inefficiënt en duur.

 

LedenNet