Etikettering

De regels voor etikettering zijn eind 2014 aangepast. Op 13 december 2014 werden de nieuwe Europese etiketteringsvoorschriften (verordening 1169/2011) van kracht, waarin is vastgelegd aan welke regels Nederlandse levensmiddelenfabrikanten zich dienen te houden bij het etiketteren van hun producten.

De nieuwe EU Voorschriften hebben niet tot ingrijpende wijzigingen voor de watercoolerindustrie geleid. De meest belangrijke huidige regels zoals neergelegd in het Waterenwetbesluit Etikettering Levensmiddelelen en het Warenwetbesluit Verpakte Waters, blijven gelden. Deze regels zijn al sinds 1998 van kracht. In een speciale handleiding voor de AWCN leden zijn de nieuwe regels als ook de huidige regels die van kracht blijven, toegelicht en uitgelegd: wat moet, wat mag wel en wat mag niet. Tevens wordt aangegeven waar bedrijven verantwoordelijk voor zijn als het gaat om waarborging van de kwaliteit van hun product en het informeren van de consument.

Voor meer informatie ga naar het AWCN ledennet

LedenNet