Organisatie

Water drinken: voor een gezonde toekomst

Water drinken is gezond. Thuis, op reis en op het werk. Fris, schoon water drinkt u uit een watercooler. Dat is veilig en hygiënisch.

De Associatie Water Coolers Nederland (AWCN) is sinds 1995 de branchevereniging voor producenten en distributeurs van water en (waterleiding)coolers.

De AWCN heeft kwaliteit, veiligheid en hygiene hoog in het vaandel staan. Om al deze zaken goed te kunnen waarborgen, heeft de AWCN audit richtlijnen, trainingen en een Code of Practice ontwikkeld. Alle leden van de AWCN zijn gehouden aan deze Code en de auditrichtlijnen.

Visie en missie

De AWCN is het kenniscentrum op het gebied van wet- en regelgeving en volgt de ontwikkelingen op technisch en wetenschappelijk gebied op de voet.

Als brancheorganisatie voor de watercoolerindustrie in Nederland stellen wij hiermee onze leden in staat  om hun klanten de beste service te verlenen en de hoogste kwaliteit te bieden op het gebied van kwaliteit, veiligheid en hygiene.

Wij streven ernaar met activiteiten de kwaliteit en het imago van de bedrijfstak te garanderen en de efficiency van de bedrijfsvoering te vergroten.
Projecten en diensten op het gebied van hygiëne, training & scholing van medewerkers, vergelijkend watercooleronderzoek en het uitvoeren van audits, dragen bij aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de leden.

Ook signaleert de AWCN belangrijke ontwikkelingen binnen bestaande en toekomstige wetgeving, zowel op nationaal als op Europees niveau. Belangrijke issues als tilgewicht, arbeidsomstandigheden, verpakkingenbelasting, voedselveiligheid en de inmiddels verplicht gestelde verwijderingsbijdrage voor watercoolers, worden door de AWCN-werkgroepen en het bestuur geïnventariseerd en uitgevoerd.

Onze diensten

• Collectieve belangenbehartiging van onze leden
• Individuele ledenservice voor advies op-maat
• Informatiepunt over onze producten en diensten voor overheidsinstanties, brancheorganisaties, bedrijven en particulieren.

Borging kwaliteit

De leden van de AWCN zijn geaccrediteerd. Al onze leden zijn gehouden aan een juiste uitvoering en naleving van de Code of Practice. Bovendien worden onze leden jaarlijks onderworpen aan inspecties, die worden uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie die daartoe bevoegd is.

Belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau

De AWCN is aangesloten bij de European Association Watercoolers Europe (WE). WE behartigt de belangen van West- en Oost-Europese watercoolerbedrijven in relatie tot Europese wet- en regelgeving in West- en Oost-Europa. Binnen dit verband neemt de AWCN een sleutelrol in de activiteiten van WE. 

Bezoek de website van de WE (opent in een nieuw venster).

Standaarden

De AWCN investeert in het onderhouden van nauwe relaties met landelijke en lokale overheden en organisaties als KIWA, DEFRA, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Consumentenbond en de ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De AWCN is als lid aangesloten bij de European Association Watercoolers Europe (WE). WE behartigt de belangen van West- en Oost-Europese watercoolerbedrijven in relatie tot Europese wet- en regelgeving in West- en Oost-Europa. Binnen dit verband neemt de AWCN een sleutelrol in de activiteiten van WE. 

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

LedenNet