Nieuws

 

Networking meeting watercooler industry:  Aquatech Amsterdam

Where: Aquatech Amsterdam, RAI
When: Wednesday 3 November 2021, from 15.00 hours (CET)

After its annual meeting, the Chair of the Dutch Watercooler Association AWCN, Peter Hogervorst, would like to invite you to join us for a network gathering at the exhibitors stand of one of the AWCN members at the Aquatech Fair in Amsterdam. If you are working in the watercooler industry or are otherwise interested to meet people from our industry, we would be pleased to welcome you at this informal networking meeting.
You can apply at info@waterisgezond.nl after which we will send you the further details.
We look forward to seeing you in Amsterdam next week!

Bottelarij Drenthe nieuw lid van de AWCN en gecertificeerd

21 oktober 2020 - Op basis van de auditrichtlijnen van de Europese koepelorganisatie Watercoolers Europe en de AWCN (Associatie Water Coolers Nederland) richtlijnen heeft Certificatie-instelling KIWA in september 2020 de certificering uitgevoerd voor een nieuw AWCN lid: Bottelarij Drenthe.

Voor een Bottling Plant is niet alleen een Nederlandse, maar ook een Europees geharmoniseerde norm, die in beheer is bij de internationale brancheorganisatie Watercoolers Europe, van toepassing. De norm stelt naast de eisen aan de kwaliteit van het drinkwater onder meer eisen aan het productieproces, de opslag en het transport van gebotteld drinkwater.

Kiwa voert daarnaast ook al sinds jaren bij een aantal AWCN leden audits uit. Een audit is een jaarlijkse verplichting voor de AWCN leden, met tot doel het waarborgen van de kwaliteit op het gebied van produceren, distribueren en Point-of-Use installaties. Naast KIWA zijn er nog meerdere instituten, zoals NSF, die audits verzorgen. 

Drinkwater produceren betekent voldoen aan strenge normen. Het Nederlandse kraan- en drinkwater behoort dankzij een omvangrijk stelsel van eisen en regels tot het beste ter wereld en ook als het gaat om gebotteld water zijn er strenge eisen. 

Bottelarij Drenthe is momenteel gecertificeerd voor het afvullen, het bottelen, afvullen, opslaan en transporteren van waterflessen van 18,9 liter die gebruikt worden in watercoolers. Het water, afkomstig uit het Drentse Hunzedal, wordt via een proces van ontharding, dieptefiltratie en omgekeerde osmose (RO, Reversed Osmosis) ontdaan van 99,9% van alle zouten en mineralen en voor 100% van organische verontreiniging. Na het RO-proces wordt weer een specifieke hoeveelheid mineralen toegevoegd, wordt het drinkwater met ozon gedesinfecteerd en gesteriliseerd en vervolgens gebotteld. 

Meer informatie:
KIWA: https://www.kiwa.com
AWCN: https.waterisgezond.nl

 

Protocol buitenwerking stellen en weer in gebruik nemen van een watercooler

1 april 2020 - Richtlijnen 
Het originele Engelse document is afkomstig van de Britse collega associatie van de AWCN, de WHA, klik hier
De AWCN heeft hiervan een beknopte vertaling gemaakt en neemt de adviezen van de WHA over, klik hier
Zowel de AWCN als de WHA zijn aangesloten leden bij de Europese overkoepelende organisatie Watercoolers Europe.
 
 

'Tot nu toe is het coronavirus niet aangetroffen in het Nederlandse drinkwater.'

26 maart 2020 - Dit meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 25 maart 2020, op Twitter

 

'Vooralsnog nog geen grote risico's microplastics voor mensen en omgeving' 

Januari 2019 - Dat is de conclusie van een groep experts onder leiding van professor Bart Koelmans van Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer van Wageningen Universiteit, in een Evidence Review Rapport gepubliceerd bij SAPEA. Voor het rapport klik hier: https://www.sapea.info/topics/microplastics/

 

List of Natural Mineral Waters recognized by Member States

September 2016 - Published by the EU-Commission in accordance with Directive 2009/54/EC. Go to list.Verbruiksbelasting nog verder verhoogd

December 2015 -In aanvulling op de eerdere berichtgeving inzake de gelijktrekking van de verbruiksbelasting op waters en sappen naar het tarief van de frisdranken heeft ná deze gelijktrekking (naar het tarief van 7,91 per 100 liter), totaal onverwacht nog een verhoging gevolgd. Een extra verhoging dus. Met als reden de begroting van de overheid sluitend te krijgen. Met ingang van 1 januari 2016 wordt de verbruiksbelasting dus nu 8,83 euro per 100 liter in plaats van 7,91 euro.

 

Gezondheidsorganisaties sturen kabinet brief

Oktober 2015 - Tien gezondheidsorganisaties hebben op 22 oktober 2015 het kabinet een brief gestuurd met de oproep om de belasting op bronwater niet te verhogen, want dat stimuleert mensen niet om een gezonde keuze te maken.
U kunt de brief hier inzien

Verbruiksbelasting op waters per 1 januari 2016 omhoog

September 2015 - Waters, frisdranken en vruchtensappen, gaan in prijs omhoog. De verbruiksbelasting wordt door het kabinet verhoogd. Het onderscheid in de tarieven tussen limonades en sappen, waters en mengsels komt te vervallen en wordt gelijk getrokken. Het lagere tarief komt hiermee te vervallen.

De accijnsverhoging moet € 30 miljoen gaan opleveren. De verhoging van de verbruiksbelasting (en ook het laagste tarief van de bieraccijns wordt verhoogd) is nodig om de begroting rond te krijgen. De achtergrondinformatie is in de Miljoenennota 2016 te vinden.

Overheid moet toezegging nakomen: Schaf de verbruiksbelasting af

Juni 2014 - De voorjaarsnota 2014 van het ministerie van Financiën laat zien dat de economie aantrekt. Mede daardoor zijn de overheidsfinanciën beter op orde dan vorig jaar bij de miljoenennota werd verwacht. Voor de AWCN is dit aanleiding de overheid op te roepen de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken per 1 januari 2015 op te heffen. Dit is in lijn met haar eerdere aankondiging om de belasting af te schaffen vanwege het kleine, hinderlijke karakter en de moeilijke handhaafbaarheid. Ook past afschaffing naadloos in het beleid van staatssecretaris Wiebes tot fiscale vereenvoudiging.

Eerlijk speelveld en behoud werkgelegenheid
In 2012 gaf de overheid al aan de verbruiksbelasting te willen afschaffen omdat handhaving gecompliceerd is en onevenredig veel toezicht vereist. Bij import van dranken heeft de overheid nauwelijks instrumenten om te controleren of de belasting wordt afgedragen. Dit benadeelt Nederlandse producenten en zadelt de overheid op met hoge kosten vanwege het vele toezicht dat is vereist. Het is tijd dat de overheid haar toezegging uit 2012 nakomt en de belasting daadwerkelijk afschaft. Dit  zorgt voor een eerlijk speelveld op zowel nationaal als Europees niveau.

 

LedenNet