Voedselveiligheid

Voedselveiligheid en verpakkingen zijn belangrijke issues voor de watercoolerindustrie en daar buiten. U vindt hier meer informatie over het gebruik van BPA en de verschillende normen voor water. Over deze normen, en over BPA, zie hieronder.

BPA Dossier

Een wereldwijd veelbesproken issue is momenteel het gebruik van Bisphenol A in verpakkingen waaronder de waterflessen van de watercoolerindustrie.

Voor een update over de stand van zaken rond BPA, lees: Overview Bisphenol A issue.

Drinkwaternormen

Onderdeel van de voedselveiligheid zijn veilige normen voor drinkwater en voor verpakte waters. Deze normen zijn niet hetzelfde en worden dan ook wel eens door elkaar gehaald. Water uit waterflessen uit flessencoolers zijn verpakte waters en vallen onder het Warenwetbesluit Verpakte Waters. Water vanuit een waterleidingcooler is in eerste instantie leidingwater maar doordat de waterleidingcooler het water filtert en koelt wordt het “bewerkt water”. Er is veel regelgeving op dit gebied: nationaal, Europees en wereldwijd.

Drinkwaterbesluit in Nederland

Op 1 juli 2011 is het Drinkwaterbesluit in werking getreden. Dit besluit vervangt het oude Waterleiding besluit en geeft onder andere een overzicht van de microbiologische parameters (Bijlage A) die gelden voor leidingwater. De Nederlandse wetgeving is gebaseerd op regelgeving van de WHO en Europese geharmoniseerde regelgeving. Nederland heeft echter op veel gebieden strengere normen vast gelegd, het zogenaamde “gold plating” van Europese wetgeving.

Achtergrond

Het Waterleidingbesluit ontstond oorspronkelijk in 1960 om “technische, hygiënische, geneeskundige en administratieve uitvoeringsmaatregelen van de Waterleidingwet” (opschrift Waterleidingbesluit) te geven. Uiteraard werd dit besluit in de loop van de tijd steeds weer aangepast en heeft geresulteerd tot het Drinkwaterbesluit. De concrete drinkwaternormen staan in het Drinkwaterbesluit genoemd.

> Ga naar de Website van de overheid, het Drinkwaterbesluit

> Ga naar de Website van de overheid, bijlage 3 van het Drinkwaterbesluit: microbiologische en chemische parameters

Deze Nederlandse drinkwaternormen zijn een uitvoering van de EU-drinkwaterrichtlijn uit 1998. In het drinkwaterbesluit worden dezelfde parameters als in de EU-richtlijn gehandhaafd, maar zij worden aangevuld met een groot aantal andere parameters. In de WHO Guidelines for Drinking-water Quality worden echter voor een groot deel andere parameters gebruikt.

Vergelijking van de drinkwaternormen van WHO, EU en Nederland

Download de vergelijking van de drinkwaternormen van WHO, EU en Nederland. Hierbij gaat het om drinkwaternormen genoemd in:

  • WHO Guidelines for Drinking-water Quality, 2006
  • EU-Drinkwaterrichtlijn 98/83/EG, 1998
  • Nederlandse Drinkwaterbesluit 2011
  • Warenwetbesluit Verpakte Waters

LedenNet